Opracowanie dokumentacji technicznej remontu i adaptacji pomieszczeń XVI- wiecznego spichlerza w Zgłobniu na cele wystawienniczo – biurowe i magazynowe

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI. spichlerza w Zgłobniu na cele wystawienniczo – biurowe i magazynowe. Etap II: Opracowanie dokumentacji technicznej remontu i adaptacji pomieszczeń XVI – wiecznego spichlerza w Zgłobniu na cele wystawienniczo – biurowe i magazynowe.

Etap II zadania został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu (30 000 zł) z MKiDN, w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego”, rodzaj zadania: Współfinansowanie budowy, modernizacji, adaptacji nieruchomości na cele kulturalne i filmowe (z wyjątkiem projektów współfinansowanych ze środków europejskich), cel 1b Poprawa warunków funkcjonowania instytucji kultury, instytucji filmowych oraz szkół i uczelni artystycznych.

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji technicznej remontu i adaptacji pomieszczeń renesansowego dworu – spichlerza w Zgłobniu. Opracowana dokumnetacja zakładała przywrócenie pierwotnego wystroju oraz architektonicznej dyspozycji z jednoczesnym zaadaptowaniem wnętrz na sale wystawienniczo – biurowe i magazyny zbiorów.

Skip to content