Konserwacja „Herbarza polskiego…” Marcina z Urzędowa, najznakomitszego polskiego dzieła renesansowego z botaniki lekarskiej

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w 2007 r. otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Konserwacja Herbarza polskiego… Marcina z Urzędowa, najznakomitszego polskiego dzieła renesansowego z botaniki lekarskiej”, w ramach programu operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 2 Rozwój instytucji muzealnych.

Kwota dofinansowania: 25.500 zł

Konserwacja "Herbarza polskiego..." Marcina z Urzędowa, najznakomitszego polskiego dzieła renesansowego z botaniki lekarskiej

Konserwacja „Herbarza polskiego…” Marcina z Urzędowa, najznakomitszego polskiego dzieła renesansowego z botaniki lekarskiej

Konserwacja "Herbarza polskiego..." Marcina z Urzędowa, najznakomitszego polskiego dzieła renesansowego z botaniki lekarskiej

Konserwacja „Herbarza polskiego…” Marcina z Urzędowa, najznakomitszego polskiego dzieła renesansowego z botaniki lekarskiej

Konserwacja "Herbarza polskiego..." Marcina z Urzędowa, najznakomitszego polskiego dzieła renesansowego z botaniki lekarskiej

Konserwacja „Herbarza polskiego…” Marcina z Urzędowa, najznakomitszego polskiego dzieła renesansowego z botaniki lekarskiej

Skip to content