Wirydarz (07 września – 14 października 2007)

Na zabytkowym wirydarzu Muzeum Okręgowego w Rzeszowie są prezentowane nowoczesne rzeźby jednego z największych współczesnych polskich rzeźbiarzy profesora Adama Myjaka.
 
Twórca był związany (przez swoje miejsce urodzenia) z Małopolską, a w okresie dzieciństwa mieszkał w Sandomierzu. Artysta był od 1965 roku studentem Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a następnie asystentem, pracownikiem naukowym, a od 1990 roku jest profesorem tej uczelni. Adam Myjak był (w latach 1990-1996 i 1999-2005) dwukrotnie wybierany na podwójne kadencje rektora warszawskiej Akademii.
 
Artysta debiutował w latach siedemdziesiątych. Twórca we wczesnym okresie realizował cykl „Głów”, popiersi i figur o miękkiej i zamglonej fakturze. Adam Myjak był redaktorem artystycznym miesięcznika „Nowy Wyraz” Artysta tworzył (na przełomie lat 70. i 80.) rzeźby o syntetycznych powierzchniach i kontrastowo przedstawiał materiały na przestrzeniach dzieł (faktury matowe z wypolerowanymi) oraz stosował różnorodne tworzywa do ich realizacji. Adam Myjak w połowie lat 80. stworzył cykl „Figur”, o wydłużonej, wręcz ażurowej konstrukcji. Twórca w latach następnych wzbogacił i rozszerzył swój repertuar. Rzeźbiarz zrealizował kolejne cykle, w których pojawiły się nowe kształty i formy. Adam Myjak stosował w tychże kompozycjach różnorodne materiały (nierzadko łączone kontrastowo).
 
Artysta jest ponadto twórcą monumentalnych realizacji (w tym pomników), a w ostatnich latach wykonał z Januszem Pastwą piękną (o dynamicznych kształtach) kwadrygę w zabytkowej fasadzie Teatru Wielkiego w Warszawie (odsłoniętą 3 maja 2002 roku). Adam Myjak przebywał na prestiżowych stypendiach i jest laureatem licznych nagród (w 2005 roku otrzymał najwyższe odznaczenie za zasługi dla kultury – złoty medal Gloria Artis), a także ma w swym artystycznym dorobku ponad 60 wystaw indywidualnych i uczestniczył w ekspozycjach zbiorowych. Twórca miał w czerwcu-sierpniu 2007 roku wielką wystawę w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
 
Prezentacja Adama Myjaka Wirydarz znajduje się w centralnym miejscu Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Poklasztorny gmach, w którym mieści się nasze muzeum ma wirydarz-wewnętrzny ogród (nazywany też dziedzińcem) otoczony galeriami, który stwarza znakomite możliwości do realizacji plenerowych wystaw. Zarówno architektoniczne proporcje, rytm jak też szlachetne linie łuków oraz akustyka pozwalają na organizację różnych imprez. Jednym z przedsięwzięć jest aktualna ekspozycja rzeźb Adama Myjaka Wirydarz.
 
Artysta należy do twórców, których dzieła doskonale wkomponowują się w zabytkowy charakter architektonicznej przestrzeni i tworzą nową jakość rzeczywistości. Siedemnastowieczny klasztor pamiętający swego ostatniego architekta Tylmana z Gameren (jego zamysł został wyraźnie odciśnięty na charakterze budowli) współtworzy znakomite zestawienie z współczesnymi: głowami, popiersiami i sylwetkami artysty Adama Myjaka. Dzięki ogromnej sile wyrazu rzeźb, fakturze, barwom i ich znakomitym proporcjom, a nade wszystko estetyce tychże kompozycji (oraz wyjątkowej aranżacji ekspozycji) widoczna jest uniwersalność sztuki i jej istota.
 
Odwiedzający Muzeum Okręgowe w Rzeszowie mogą bez wielkomiejskiego zgiełku (w ciszy dawnej przestrzeni) odnaleźć klimat zabytkowego wirydarza, odszukać w rzeźbach rozważanie twórcy o ludzkiej egzystencji i równocześnie odkryć własne interpretacje tychże dzieł.
 
Wystawa prezentuje kilkanaście pięknych i sławnych rzeźb (w tym z cyklu „Kolumny”) ze zbiorów artysty. Zarówno wybór dzieł oraz aranżacja prezentacji jest też według autorskiej koncepcji Adama Myjaka. Rzeźbiarskie kompozycje są wykonane w: brązie, terakocie, stiuku i ceramice.
 
Wystawa jest wielkim wydarzeniem, bo Adam Myjak powraca do Rzeszowa po 30 latach.
 

Maria Stopyra
 
 

Skip to content