Informacja dla zwiedzających

Obiekty Zagrody Pogórzańskiej można oglądać z zewnątrz od poniedziałku do piątku w obecności pracownika Muzeum w godzinach od 9 do 13-tej, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr 665 972 186, co najmniej dzień wcześniej.
Wstęp wolny.

W skład zagrody wchodzą: chałupa, stajnia końska  i spichlerz (wszystkie z ok. połowy XIX w.) oraz stodoła z ok. 1890 r. W Zagrodzie Pogórzańskiej w 1988 roku zorganizowano muzeum biograficzne Juliana Przybosia, poety pochodzącego z Gwoźnicy Dolnej. Ekspozycja poświęcona poecie prezentowana była we wnętrzu chałupy, w oparciu o materiały ikonograficzne oraz kopie rękopisów utworów, pochodzące ze zbiorów Muzeum Literatury im. A.Mickiewicza w Warszawie. Obecnie publikacje J.Przybosia, kopie dokumentów, fotografii można obejrzeć w Bibliotece Naukowej Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
 

Skip to content