Informacja dla zwiedzających

Od dnia 1 czerwca 2017 roku ponownie została udostępniona zwiedzającycm Zagroda Pogórzańska w Gwoźnicy Górnej.
W skład zagrody wchodzą: chałupa, stajnia końska  i spichlerz (wszystkie z ok. połowy XIX w.) oraz stodoła z ok. 1890 r. W Zagrodzie Pogórzańskiej w 1988 roku zorganizowano muzeum biograficzne Juliana Przybosia, poety pochodzącego z Gwoźnicy Dolnej. Ekspozycja poświęcona poecie prezentowana była we wnętrzu chałupy, w oparciu o materiały ikonograficzne oraz kopie rękopisów utworów, pochodzące ze zbiorów Muzeum Literatury im. A.Mickiewicza w Warszawie. Obecnie publikacje J.Przybosia, kopie dokumentów, fotografii można obejrzeć w Bibliotece Naukowej Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
 
Zagrodę Pogórzańską można oglądać (z zewnątrz) od poniedziałku do piątku w obecności pracownika Muzeum w godzinach od 9 do 13-tej lub po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr 665 972 186. Wstęp wolny.

Skip to content