Czyn zbrojny żołnierza polskiego 1914-1945. Kolekcja Jana Partyki. (luty 2006 do 30 kwietnia 2015 r.)

Zasadniczy zrąb wystawy stanowi kolekcja militariów rzeszowskiego kolekcjonera mgra Jana Partyki, przekazana na przełomie 2005 i 2006 roku Muzeum Okręgowemu. Ekspozycja składa się z czterech zasadniczych części. Pierwsza obejmuje okres I wojny światowej i prezentuje polskie formacje zbrojne tego okresu, zwłaszcza Legiony Polskie. Druga obrazuje burzliwe lata 1919- 1921, nazywane często okresem walk „o niepodległość i granice”. Kolejna część wystawy poświęcona jest dziejom Wojska Polskiego w okresie międzywojennym, zakończonym kampanią wrześniową 1939 roku. Wreszcie ostatnia część ekspozycji prezentuje różne formacje polskie, walczące w kraju i na wielu innych frontach II wojny światowej. Na wystawie zaprezentowano różne eksponaty. Dużą grupę stanowią unikatowe nierzadko odznaki oddziałów i formacji WP, odznaczenia, dyplomy, legitymacje i pamiątki żołnierskie. Obok eksponatów odnoszących się do poszczególnych oddziałów, zaprezentowano też kolekcje dokumentów, odznaczeń i fotografii, należące do konkretnych żołnierzy i przedstawiające ich, mocno niekiedy powikłane, wojenne losy. Kolejna grupa eksponatów pokazana na wystawie to broń palna i biała oraz elementy wyposażenia żołnierskiego w poszczególnych okresach. Wymieńmy tu dla przykładu charakterystyczną czapkę ułańską z 1914 roku, jednostrzałowy karabin „Werndla” na proch czarny, z jakim legioniści Józefa Piłsudskiego zaczynali działania wojenne, czy pierwszy wzór polskiej rogatywki z 1919 roku. Kolekcja Jana Partyki została w tej części uzupełniona o eksponaty własne Muzeum, w tym egzemplarze ciężkich karabinów maszynowych. Sporą atrakcją wystawy powinny być oryginalne, kompletne mundury, od ubioru weterana WP w Ameryce, wzorowanego na mundurze Armii gen. Hallera, poprzez mundury armii przedwrześniowej po sylwetki mundurowe różnych formacji Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, w wersji zarówno bojowej jak i wyjściowej. Uwagę zwraca też oryginalna i perfekcyjnie wykonana oprawa plastyczna wystawy, zaprojektowana i zrealizowana przez cenionego artystę plastyka Franciszka Kłaka z Katowic. Zastosował on kilka ciekawych rozwiązań aranżacyjnych, m.in. stylizowane namioty wojskowe oraz duże, naturalnej wielkości barwne wydruki sylwetek mundurowych.
Fotografie do wystawy wykonał: Jacek Stankiewicz.
 
 

Skip to content