Konserwacja szesnastowiecznego starodruku: „Biblia to jest…” w przekładzie ks. Jakuba Wujka

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w 2006 r. otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Konserwacja szesnastowiecznego starodruku: Biblia to jest… w przekładzie ks. Jakuba Wujka”, w ramach programu operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 2 Rozwój instytucji muzealnych.

Celem zadania była konserwacja i zabezpieczenie przed destrukcyjnymi wpływami cennego dzieła, które przez wieki wpływało na rozwój języka polskiego i literatury.

Wartość dofinansowania: 18.600 zł

Konserwacja szesnastowiecznego starodruku: "Biblia to jest..." w przekładzie ks. Jakuba Wujka

Konserwacja szesnastowiecznego starodruku: „Biblia to jest…” w przekładzie ks. Jakuba Wujka

Konserwacja szesnastowiecznego starodruku: "Biblia to jest..." w przekładzie ks. Jakuba Wujka

Konserwacja szesnastowiecznego starodruku: „Biblia to jest…” w przekładzie ks. Jakuba Wujka

Konserwacja szesnastowiecznego starodruku: "Biblia to jest..." w przekładzie ks. Jakuba Wujka

Konserwacja szesnastowiecznego starodruku: „Biblia to jest…” w przekładzie ks. Jakuba Wujka

Konserwacja szesnastowiecznego starodruku: "Biblia to jest..." w przekładzie ks. Jakuba Wujka

Konserwacja szesnastowiecznego starodruku: „Biblia to jest…” w przekładzie ks. Jakuba Wujka

Skip to content