Grodzisko Dolne

GRODZISKO DOLNE, stanowisko 22 – od łowców paleolitycznych do wczesnośredniowiecznych Słowian (wystawa archiwalna)

GRODZISKO DOLNE, stanowisko 22 – od łowców paleolitycznych do wczesnośredniowiecznych Słowian (wystawa archiwalna)

Badania archeologiczne prowadzone na terenie południowo-wschodniej Polski wskazują, że decyzje osadnicze naszych przodków warunkowane były przez różnorodne czynniki zmieniające się...

Skip to content