INTERREG PL-SK 2014 – 2020 V-A

MIKROPROJEKT PL – SK nr. INT / EK / PO / 3 / IV / A / 0310

Edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego

Cel projektu

Okres otwartych granic wspólnego projektu Unii Europejskiej to wieloletnie zobowiązanie naukowców i ekspertów poszczególnych krajów do prezentowania swojej wiedzy naukowej poza granicami regionu działalności muzeów. Główną istotą współpracy transgranicznej jest wymiana doświadczeń poszczególnych działań zawodowych, podnoszenie profesjonalnego profilu muzeów, prezentacja wiedzy naukowej na poziomie międzynarodowym oraz wzajemne wzbogacanie się narodów, tak jak zostało to faktycznie przedstawione we wspólnym projekcie europejskim. Długofalowy wpływ warsztatów rzemieślniczych w przeszłości jest teraz znaczącym faktem, który zmusza nas do poszukiwania wspólnych analogii sztuk i rzemiosł, warsztatów, wzajemnego oddziaływania w tworzeniu unikalnej kolekcji dziedzicznej. Tworząc centrum metodologiczne działań restauratorskich, bierzemy pod uwagę główny rezultat wpływania i zwiększania wiarygodności samych działań restauratorskich. Będzie to długofalowy, transgraniczny dorobek edukacyjny instytucji naukowych po obu stronach republik. Do stworzenia takiego centrum niezbędne jest jednak najnowocześniejsze wyposażenie technologiczne warsztatu konserwatorskiego. Z tego powodu do muzeum zostanie zakupiony wysokowydajny aparat USG, który umożliwi wykonanie precyzyjnych zabiegów konserwatorskich. Aby z nim pracować, konieczne jest zakupienie mikroskopu stereoskopowego z rozbudowanymi funkcjami obrazowania. Edukacja w ramach takich nowoczesnych technologii i procedur restauracyjnych nie jest jeszcze oferowana przez żadną instytucję, nawet poza granicami regionu preszowskiego. Wspólna szkoła przywracania profesjonalnych procedur, działalności badawczej poprzez wyszukiwanie w archiwach i udostępnianie ich jest wspólną intencją i pozytywnym przykładem współpracy międzynarodowej w tworzeniu unikalnej. Aby osiągnąć ten cel, zakupiony zostanie sprzęt warsztatu restauracyjnego, który umożliwi najnowocześniejsze zabiegi konserwatorskie. Jego możliwości zademonstrują konserwatorzy, którzy mają już z nim doświadczenie.

Główny partner

Muzeum Rejestrowane
INSTYTUCJA KULTURY SAMORZADU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Dokument Podstawowy

Skip to content