INFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU: „Zakup oprogramowania do elektronicznej ewidencji zbiorów oraz sprzętu do digitalizacji”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843), Zamawiający niezwłocznie podaje informacje dotyczące otwarcia ofert dla zadania pn: „Zakup oprogramowania do elektronicznej ewidencji zbiorów oraz sprzętu do digitalizacji”, ozn. ZP-26/7/2020.

 

Szczegóły w załączniku. Pobierz

Skip to content