Dwie inflacje – dwie reformy (3 września – 31 października 2010 r.)

Wystawa „Dwie inflacje – dwie reformy” ma przypomnieć dwa epizody z dziejów polskiego pieniądza w XX wieku. Pierwszy, to reforma monetarna, połączona z naprawą finansów państwa przeprowadzona w pierwszych latach istnienia II Rzeczypospolitej (1924 r.) przez Władysława Grabskiego, drugi, to denominacja złotego przeprowadzona 1 stycznia 1995 r. po okresie inflacji, przełomu lat 80. i 90. i zmianach systemu gospodarczego.
 
Ekspozycja nie ma charakteru monograficznego, nacisk położony jest na walor edukacyjny. Prezentowany pieniądz to wybór z szerokiej produkcji menniczej i emisji banknotów, mający zilustrować przedstawioną problematykę.
 
 

Skip to content