PRZETARGI

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Rzeszów, dn. 18.09.2018 r. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONONEGO  na wykonanie usługi dla zadania pn. ,,Przebudowa i...

Przetarg nieograniczony

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi dla zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w....

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Niniejszym informuję, iż na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U....

Informacje dotyczące otwarcia ofert w postępowaniu ,,Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu w XVIII – wiecznej kamienicy mieszczańskiej Rynek 6 – siedzibie Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli – Oddziału Muzeum Okręgowego w Rzeszowie’’.

Rzeszów, 1.08.2018 r. INFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU: ,,Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacji sygnalizacji włamania i...

Ogłoszenie o zamówieniu

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi dla zadania „Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacji...

ROCZNY PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  ROCZNY PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 30 000 EURO) JAKIE PLANUJE PRZEPROWADZIĆ MUZEUM OKRĘGOWE W...

1 2 3
Skip to content