PRZETARGI

Informacja dotycząca otwarcia ofert – „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap II.”

Rzeszów, 13.05.2021 r.    Znak postępowania: MOR/ZP-26/1/2021   Informacja dotycząca otwarcia ofert         Na podstawie art. 222 ust....

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap II.”

Rzeszów, 13.05.2021 r.   Znak postępowania: MOR/ZP-26/1/2021   Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia      ...

Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ oraz załączniki do postępowania: „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap II.”

Ogłoszenie o zamówieniu: „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap II.” SEKCJA I –...

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021. Wersja nr 2.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021.   Wersja nr: 2. Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.04.2021...

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021. Wersja nr: 1. Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.02.2021 r.,...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – ,,Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie”

Zamawiający – Muzeum Okręgowe w Rzeszowie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ,,Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie’’. Ozn. ZP-26/13/2020.

Zamawiający – Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo...

INFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU: „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie”.

Zamawiający niezwłocznie podaje informacje dotyczące otwarcia ofert dla zadania pn: „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego...

Odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na „Kompleksową usługę dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie”.

Zamawiający – Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, przekazuje odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania Wykonawców dotyczące przetargu nieograniczonego na „Kompleksową usługę dozoru...

1 2 3 4 9
Skip to content