OFERTA ZATRUDNIENIA – ASYSTENT W MUZEUM HISTORII MIASTA RZESZOWA

MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIE
POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO:
ASYSTENT
W MUZEUM HISTORII MIASTA RZESZOWA
– ODDZIALE MUZEUM OKRĘGOWEGO W RZESZOWIE

Termin zatrudnienia: 06.12.2021 roku
Do zakresu obowiązków na stanowisku należeć będzie:
− współpraca przy opracowywaniu scenariuszy i organizowaniu ekspozycji stałych oraz czasowych;
− opieka merytoryczna nad ekspozycjami stałymi oraz czasowymi;
− prowadzenie kwerend i prac naukowo-badawczych związanych z wystawami, historią miasta i regionu;
− współpraca przy przygotowaniu do publikacji katalogów zbiorów lub ekspozycji, wydawnictw popularnonaukowych, wyników badań naukowych jak również przewodników po wystawach;
− udzielanie odpowiedzi na zapytania związane z historią miasta i regionu;
− prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie wystaw i historii regionu;
− pełnienie dyżurów merytorycznych;
− bezpośredni nadzór nad majątkiem Działu Historycznego znajdującym się w na ekspozycjach w budynku Muzeum Historii Miasta Rzeszowa oraz odpowiedzialność za stan i całość powierzonych zbiorów;
− udział w szkoleniach w ramach doskonalenia zawodowego;
− sprzedaż biletów i wydawnictw muzealnych.

Warunki zatrudnienia: praca na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy

Wykształcenie wyższe z tytułem magistra na kierunku: historia i/lub muzealnictwo

Wymagania:
− znajomość j. angielskiego w stopniu podstawowym,
− obsługa kasy fiskalnej oraz wystawianie faktur VAT,
− dobra organizacja pracy oraz umiejętność współpracy w zespole,
− obowiązkowość i sumienność.
Nie jest wymagane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
− życiorys i list motywacyjny;
− wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania);
− zgodna na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania).

Dokumenty z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne – Asystent w Muzeum Historii Miasta Rzeszowa”
należy składać do dnia 26.11.2021 roku
− w formie papierowej w Sekretariacie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (p. 209), adres: ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów
− lub elektronicznej na adres: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl
Kontakt: e-mail: rkocol@muzeum.rzeszow.pl tel. (17) 853-52-78 (w. 21)
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
W przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną należy przedstawić kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Klauzula informacyjna

Skip to content