OFERTA PRACY – KSIĘGOWY W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
poszukuje kandydatów na stanowisko:
KSIĘGOWY w DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM

Termin zatrudnienia: od 01.12.2021

Do zakresu obowiązków na stanowisku należeć będzie:

 • weryfikacja faktur pod względem formalnym i rachunkowym, księgowanie dokumentów;
 • prowadzenie obsługi kasowej, w tym sporządzanie raportów kasowych;
 • nadzorowanie i rozliczanie pobieranych opłat tytułem wstępów, oprowadzania, sprzedaży wydawnictw, pamiątek i innych;
 • regulowanie zobowiązań finansowych;
 • prowadzenie ewidencji księgowej w systemie księgowo-finansowym;
 • wystawianie faktur sprzedażowych (m. in. faktury, faktury korygujące);
 • obsługa kasy fiskalnej;
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne instytucji;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu oraz wykazu użytkowników drobnego sprzętu;
 • rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych, towarów, materiałów i wyborów gotowych;
 • prowadzenie rozliczeń ilościowo-wartościowych towarów, materiałów i wyrobów gotowych oraz nadzór nad osobami materialnie odpowiedzialnymi za stan magazynów.

 Warunki zatrudnienia: praca na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy
Wykształcenie: wyższe kierunkowe – ekonomia, finanse i rachunkowość. 

Wymagania:

 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, przepisów podatkowych oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie MS Excel);
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • komunikatywność, dobra organizacja pracy oraz umiejętność współpracy w zespole;
 • zaangażowanie i pozytywne nastawienia do pracy.

Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku pracy. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 Dokumenty z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne – Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym” należy składać do dnia 20.11.2021 roku

 • w formie papierowej w Sekretariacie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (p. 209)
  adres: ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów
 • lub elektronicznej na adres: kgs@muzeum.rzeszow.pl

 Kontakt: tel.  (17) 853-52-78 (w. 34), e-mail: kgs@muzeum.rzeszow.pl  

 Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie
o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną należy przedstawić kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Klauzula unformacyjna

Oferta zatrudnienia

Skip to content