OFERTA PRACY – Pomocnik muzealny

MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIE
POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO:
POMOCNIK MUZEALNY
W BUDYNKU MUZEUM OKRĘGOWEGO W RZESZOWIE
UL. 3 MAJA 19, 35-030 RZESZÓW

 Liczba i wymiar etatu: 1
 Termin zatrudnienia: 02.03.2020 r.

Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

  • pełnienie dozoru na ekspozycjach i wystawach podczas otwarcia muzeum dla zwiedzających oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo dozorowanych eksponatów;
  • wykonywanie prac podczas montażu i demontażu wystaw stałych i czasowych;
  •  utrzymywanie czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach muzealnych i ich otoczeniu na zewnątrz budynku;
  • wykonywanie prac przy magazynowaniu i transporcie zbiorów Muzeum.

Informacja o warunkach zatrudnienia:
praca w równoważnym systemie czasu pracy na podstawie umowy o pracę.

Wykształcenie: minimum średnie.

Wymagania:

  • brak przeciwwskazań do pracy fizycznej;
  • umiejętność obsługi urządzeń technicznych i elektrycznych.
  • Dodatkowym atutem będą uprawnienia związane z eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

− życiorys i list motywacyjny;
− wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania);
− zgodna na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania).

 Dokumenty należy składać do dnia: 21.02.2020 r..
w Sekretariacie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (p. 209)
ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów
z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne – Pomocnik muzealny”

Klauzula informacyjna_rekrutacja

Kontakt:
– e-mail: administracja@muzeum.rzeszow.pl
– tel. (17) 853-52-78 (w. 26)

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
W przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną należy przedstawić kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

 

Skip to content