OFERTA PRACY – PRACOWNIK GOSPODARCZY

MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIE
POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO:
PRACOWNIK GOSPODARCZY
w
REGIONALNEJ SKŁADNICY ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH
– XVI W. DWÓR-SPICHLERZ W ZGŁOBNIU –
ADRES: ZGŁOBIEŃ 76, 36-046 ZGŁOBIEŃ

Liczba i wymiar etatu: 0.5

Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

 • wykonywanie prac związanych z przyjmowaniem i magazynowaniem zbiorów archeologicznych;
 • utrzymywanie czystości i porządku w budynku oraz w jego otoczeniu;
 • utrzymanie porządku na obszarze terenów zielonych wokół budynku;
 • obsługa urządzeń elektrycznych, grzewczych i świetlnych znajdujących się budynku oraz zgłaszanie nieprawidłowości pracy urządzeń;
 • monitorowanie pracy urządzeń zabezpieczających budynek przed włamaniem, kradzieżą lub innym niebezpieczeństwem;
 • dozorowanie pracy ekip montażowych i budowlanych;
 • alarmowanie pracodawcy lub odpowiedzialnych służb o zagrożeniach;
 • deponowanie kluczy do obiektu.

Informacja o warunkach zatrudnienia:

 •  praca w podstawowym systemie czasu pracy na podstawie umowy o pracę.

Wykształcenie: minimum średnie.

Wymagania:

 • brak przeciwwskazań do pracy fizycznej;
 • doświadczenie w pracy o podobnych charakterze.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz druk);
 • zgodna na przetwarzanie danych osobowych (pobierz druk).

Dokumenty należy składać: do dnia 30.01.2020 r. w Sekretariacie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (p. 209), ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów
z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne – Pomocnik gospodarczy”

Kontakt:
– e-mail: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl
– tel.: (17) 853-52-78 (w. 26)

Klauzula informacyjna – REKRUTACJA
Oferta zatrudnienia – Pracownik gospodarczy

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
W przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną należy przedstawić kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Skip to content