OFERTA PRACY – POMOCNIK MUZEALNY

MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIE
POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO:
POMOCNIK MUZEALNY
W BUDYNKU MUZEUM HISTORII MIASTA RZESZOWA
UL. RYNEK 12, 35-064 RZESZÓW

 Liczba i wymiar etatu: 1

Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

 • pełnienie dozoru na ekspozycjach i wystawach podczas otwarcia muzeum w wyznaczonych dniach i godzinach oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo dozorowanych eksponat
 • pomoc przy organizacji lekcji i warsztatów muzealnych;
 • pomoc przy organizacji lekcji i warsztatów muzealnych;
 • informowanie zwiedzających i gości muzeum o bieżących wystawach i imprezach kulturalnych organizowanych przez muzeum;
 • utrzymywanie czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach muzealnych;
 • sprzedaż biletów i wydawnictw muzealnych;
 • obsługa kasy fiskalnej i terminali płatniczych oraz wystawianie faktur VAT.

Informacja o warunkach zatrudnienia: praca w równoważnym systemie czasu pracy na podstawie umowy o pracę

Wykształcenie: minimum średnie

Wymagania:

 • obsługa kasy fiskalnej;
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym;
 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz druk);
 • zgodna na przetwarzanie danych osobowych (pobierz druk).

Dokumenty należy składać: do dnia 30..01..2020 roku w Sekretariacie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (p. 209), ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów
z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne – Pomocnik muzealny”

Kontakt:
– e-mail: rkocol@muzeum.rzeszow.pl
– tel. (17) 853-52-78 (w. 21)

Klauzula informacyjna – REKRUTACJA
Oferta zatrudnienia Pomocnik Muzealny MHMR

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
W przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną należy przedstawić kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Skip to content