Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, Nr 0, poz. 1579),  na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu w XVIII – wiecznej kamienicy mieszczańskiej Rynek 6 – siedzibie Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli – Oddziału Muzeum Okręgowego w Rzeszowie’’, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

SAWEL Sp z o.o. Spółka Komandytowa,

  1. Lwowska 83, 35-301 Rzeszów

Działając na podstawie art. 94 ust 2 pkt. 1, lit. a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017, Nr 0, poz. 1579), Zamawiający podpisał umowę z Wykonawcą, w dniu 13.08.2018 r.

 

Bogdan Kaczmar
Dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

 

Skip to content