ROCZNY PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

ROCZNY PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 30 000 EURO)
JAKIE PLANUJE PRZEPROWADZIĆ MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIE W ROKU 2018.

 

  1. Kompleksowa usługa ochrony i dozoru mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:
  2. Rodzaj zamówienia: Usługa.
  3. Przedmiot zamówienia: Świadczenie na rzecz Zamawiającego kompleksowej usługi ochrony i dozoru mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

III. Kody CPV: 79710000-4 – usługi ochroniarskie, 79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu, 79713000-5 usługi strażnicze, 79715000-9 – usługi patrolowe, 79714000-2 – usługi w zakresie nadzoru, 50710000-5 – usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznym instalacji budynkowych.

  1. Procedura udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
  2. Orientacyjna wartość zamówienia: około 195 000, 00 zł brutto.
  3. Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym: III/IV kwartał 2018 r.

 

Skip to content