PRZETARGI

Ogłoszenie o zamówieniu

 Muzeum Okręgowe w Rzeszowie Ogłasza:  PRZETARG NIEOGRANICZONY  na wykonanie Usługi dla zadania pn. „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ZP-26/6/2018  Rzeszów, dn. 19.11.2018 r. Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego...

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Rzeszów, 23.10.2018 r.   Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Muzeum okręgowe w związku z realizacją zadania pn.  ,,Przebudowa i zmiana...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Rzeszów, dn. 18.09.2018 r. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONONEGO  na wykonanie usługi dla zadania pn. ,,Przebudowa i...

Przetarg nieograniczony

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi dla zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w....

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Niniejszym informuję, iż na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U....

Informacje dotyczące otwarcia ofert w postępowaniu ,,Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu w XVIII – wiecznej kamienicy mieszczańskiej Rynek 6 – siedzibie Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli – Oddziału Muzeum Okręgowego w Rzeszowie’’.

Rzeszów, 1.08.2018 r. INFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU: ,,Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacji sygnalizacji włamania i...

Ogłoszenie o zamówieniu

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi dla zadania „Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacji...

1 2 3
Skip to content