PRZETARGI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Niniejszym informuję, iż na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U....

Informacje Dotyczące otwarcia ofert w Postępowaniu ,,Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19 oraz Rynek 6 w Rzeszowie’’.

Rzeszów, 4.12.2017 r. Informacje Dotyczące otwarcia ofert w Postępowaniu ,,Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie...

Odpowiedzi i wyjaśnienia na pytania Wykonawców

Rzeszów, 22.11.2017 r. ZP-26/4/2017                                 ...

Przetarg nieograniczony

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi dla zadania pn. „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach...

ROCZNY PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ROCZNY PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 30 000 EURO) JAKIE PLANUJE PRZEPROWADZIĆ MUZEUM OKRĘGOWE W...