PRZETARGI

Ogłoszenie o zamówieniu

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi dla zadania „Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacji...

ROCZNY PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  ROCZNY PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 30 000 EURO) JAKIE PLANUJE PRZEPROWADZIĆ MUZEUM OKRĘGOWE W...