Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Rzeszów, dn. 18.09.2018 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONONEGO

 na wykonanie usługi dla zadania pn.

,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap VII – Zabezpieczenie ścian i sklepień piwnic w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie’’.

 

Zamawiający, tj. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie informuje, iż w związku z niezłożeniem żadnej oferty, dotyczącej realizacji zamówienia pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap VII – Zabezpieczenie ścian i sklepień piwnic w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie”, Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, Nr 0, poz. 1579), dokonuje unieważnienia postępowania.

 

Kierownik Zamawiającego
Bogdan Kaczmar – Dyrektor

Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

 

Skip to content