LWÓW W GRAFICE ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego

Wernisaż wystawy: wtorek, 18 lipca 2017, godz. 13.00
Gmach Główny Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Ul. 3 Maja 19
 
Ekspozycja przedłużona do 20 sierpnia br.
 
Honorowy patronat
Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie
Wasyl Pavlyuk
 
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Władysław Ortyl

 
Lwów – pierwotnie gród założony przed połową XIII w. przez księcia Rusi Halicko-Włodzimierskiej Daniela i nazwany na cześć jego syna Lwa stał się jednym z najświetniejszych miast Rzeczypospolitej. Położony w punkcie węzłowym na skrzyżowaniu się licznych dróg i linii kolejowych na szlaku bałtycko-czarnomorskim, stanowił naturalny łącznik między Wschodem i Zachodem. Jako prężny ośrodek handlowy i przemysłowy w swej historii pełnił ważne funkcje administracyjne. W czasach Rzeczypospolitej był stolicą rozległego województwa ruskiego, od 1772 roku został stolicą Królestwa Galicji i Lodomerii w zaborze austriackim. W okresie międzywojennym był jednym z największych miast odrodzonej Polski, jednak po 1939 roku w wyniku działań wojennych a potem skutek decyzji podjętych podczas konferencji jałtańskiej stał się częścią ZSRR. Od 1991 roku wraz z proklamowaniem niepodległej Ukrainy pełni rolę stolicy obwodu oraz ważnego ośrodka naukowego i kulturalnego. Najistotniejsze jednak w dziejach miasta jest to, że stał się on domem dla ludzi odmiennych nacji i wyznań. Ich pokojowa koegzystencja pozwoliła ukształtować wyjątkowe dziedzictwo kulturowe, które wymownie świadczy o jego randze i znaczeniu.
 
Wystawa przygotowana przez Lwowskie Muzeum Historyczne, zawiera kilkadziesiąt obiektów (miedzioryty, litografie, akwaforty, drzeworyty, akwarele, gwasze, rysunki) powstałych na przestrzeni od XVII wieku do początku XX wieku. Twórcami tych prac są artyści reprezentujący różne formacje stylistyczne, Ci którzy do „miasta Lwa” przybyli w poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju zawodowego, jak i Ci, którzy w tym mieści zostali ukształtowani. W śród nazwisk wymienić należy znamienitych twórców m.in.: Abrahama Hogenberga, Aurelio Passarottiego, Francois Perneura, Franza Ksawerego Gerstenbergera, Antoniego Lange, Karola Auera, Teofila Czyszkowskiego, Augusta Gattona, Macieja Bogusza Stęczyńskiego, Tadeusza Rybkowskiego, Janusza Wesołowskiego, Antoniego Pilichowskiego, Stanisława Tondosa. Ich działalność jest świadectwem rozpowszechnionego w XIX wieku zainteresowania historią a w ślad za tym krajobrazem zmieniającego się miasta, zabytkami dawnej architektury, świadectwami świetności ojczyzny czy regionu. Rozpowszechnienie tego typu wizerunków i dotarcie do szerokiego grona odbiorców było możliwe dzięki zastosowaniu w druku techniki litografii, tańszej i łatwiejszej niż dotychczas stosowane. W 1822 roku we Lwowie ruszyła pierwsza prasa litograficzna w założonej już wcześniej drukarni Józefa Pillera, z niej pochodzi szereg eksponowanych prac.
 
Ekspozycja ukazuje różne spojrzenia na miasto od rozległych panoram, na których dumnie zaznaczają się sylwety świątyń, poprzez dalekie widoki rozpościerające się z okolicznych wzgórz, interesujące przedstawienia ulic i placów, na których obserwować możemy życie codzienne mieszkańców, po pełne nastroju ujęcia fragmentów miasta oddające jego niepowtarzalny klimat. Dzięki temu widzowie nie tylko z łatwością rozpoznają charakterystyczne dla Lwowa wizerunki świątyń różnych wyznań, kamienice na rynku, reprezentacyjne budowle użyteczności publicznej pochodzące z XIX w., ale również będą mogli odkryć mniej znane oblicza miasta zawarte w scenach rodzajowych. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z życiem codziennym mieszkańców Lwowa, którzy w swej wielokulturowości stworzyli społeczność stanowiącą o wyjątkowości tego miasta.
 
Kurator wystawy: Switłana Chawałko (Lwowskie Muzeum Historyczne)
Koordynator wystawy: Michał Rut (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie)